Oblicz zapotrzebowanie

Uzupełnij oba poniższe pola i sprawdź, ile i jakich komponentów będziesz potrzebować

jeśli wyceniasz system zgrzewany, potrzebujesz także:

W przypadku wariantów niestandardowych: kaskadowe (A+B+C) lub BC+ (gruntowy z regulacją wysokości) wymagane będzie obliczenie potrzebnych elementów wyłącznie na podstawie dostarczonej wizualizacji / planu rozmieszczenia modułów.